top of page

Ungdomsträning

Lägg grunden för din framtid

Ungdomsträning

Åldersgräns

När du fyllt 15 år är du välkommen att träna själv på Rosell's Gym. Tills dess kan du som är mellan 11-14 år träna tillsammans med vuxen över 18 år. Ungdomar från 13 år och uppåt måste inneha ett personligt gymkort.

Introduktion 

Styrketräning är en tekniksport och alla nybörjare ska hos oss genomgå en introduktion för att få träna i själva gymmet. Introduktion ingår vid köp av kort. Kontakta receptionen för att boka minst 3 dagar före önskad tid.

rosellsgym
styrketräning

Öppettider för dig under 18 år

Måndag - Söndag 10.00-22.00

Bemannade öppettider 

Måndag & Onsdag 10.00-12.00

Måndag - Fredag 15.00-19.00

Lördag 10.00-13.00

bottom of page