Trivselregler

Trivsel- och säkerhetsregler

Trivsel- och säkerhetsregler finns för att skydda och hjälpa dig som medlem i Rosell's Gym samt bidra till trivsel och ordning som kommer alla till del.

Har du frågor, kontakta personalen. 

 
TRIVSELREGLER​​

1. Medlem ska alltid registrera sin bricka även när det är bemannat på gymmet. Om medlem har glömt brickan kontaktas personalen för en manuell registrering i receptionen. Vid gymkontroll ska medlem kunna uppvisa sin bricka. Brickan är personlig vilket innebär att medlem inte får släppa in någon i våra lokaler, det betyder också att endast betalande medlemmar får vistas i gymmet. Om medlem bryter mot den regeln belastas medlem med en straffavgift på 900 kr samt en tidsbegränsad avstänigng. Vid allvarlig förseelse kan omedelbar avstängning bli aktuellt. Om någonting skulle hända i lokalerna kan medlem som släppt in obehöriga ställas till ansvar för detta. 

 

2. Träna i kläder som är lämpade för inomhusträning och använd inomhusskor. Det är inte tillåtet att träna med bar överkropp eller i strumpblästen/barfota på grund av hygienskäl. Använd alltid rena träningskläder för allas trivsel. 

 

3. För allas trivsel skall medlem låta andra tränande använda träningsutrustningen under det att man vilar. 

 

4. Utrustning och redskap skall hanteras varsamt för att undvika skadegörelse och obehagligt höga ljud. Efter användning ska utrustningen och redskapen alltid hängas eller läggas tillbaka på dess plats. Torka av konditionsmaskiner och träningsmaskiner med papper och rengöringsspray efter användning. De som inte sköter hanteringen av vikter, skivstänger eller dylikt riskerar avstängning om 1 månad med full betalning till verksamheten eller uppsägning av avtal med omedelbar verkan. 

 

5. Medlem ska visa hänsyn, inte föra oväsen och inte skräpa ner på Rosell´s Gym. Lämna ej skor eller vattenflaska i lokalen. Lämna gymmet i det goda skick du vill finna det. Om något i gymmet går sönder eller om du upptäcker trasig utrustning ber vi dig kontakta personalen. 

 

6. Barn som medtages till gymmet får icke röra sig fritt i gymmet. Medlem har ansvar för barnets/ens säkerhet i gymmets lokaler. 

 

7. Medlem uppmanas att begränsa användning av mobiltelefon. Fotografering samt filmning i våra lokaler får enbart ske med ett godkännande av ansvarig. 

 

8. Rosells's Gym har nolltolerans mot droger. 

 

9. Medlem ska alltid se till att ytterdörren är stängd och låst när medlem lämnar Rosell's Gyms lokaler. Om dessa regler ej efterlevs förbehåller sig Rosell's Gym rätten att stänga av medlem för perioden eller – i allvarliga fall – att säga upp medlemskapet. Medlem är trots detta skyldig att betala för kvarvarande avtalat årsabonnemang eller uppsägningstid. ​

SÄKERHETSREGLER

1. För att bidra till god stämning samt undvika skador och tillbud på människor, träningsutrustning samt andra föremål skall medlem följa anvisningarna från personalen. 

 

2. Använd lämpliga träningsskor samt funktionella kläder. Undvik bära smycken såsom halsband mm som kan fastna i redskap. 

 

3. Barn och ungdomar under 18 år får p g a skaderisken ej vistas i träningslokalen utan målsman under obemannad tid. 

 

4. Endast personal och personliga tränare får instruera medlemmar i våra lokaler. 

​​

Tack för att du följer våra regler