top of page

Säkerhet & Trivselregler

Säkerhet- och trivselregler

På Rosell’s Gym tränar människor i alla åldrar. Gemenskap, glädje och kunskap präglar vår anläggning. 

 

Säkerhets- och trivselregler finns för att skydda och hjälpa dig som medlem i Rosell's Gym samt bidra till trivsel och ordning som kommer alla till del.

Har du frågor, fråga gärna någon av våra medarbetare.

Säkerhet

Rosell’s Gyms regler för din och andra medlemmars säkerhet

 1. Väskor och ytterplagg-/skor får inte medtagas in i gymmet. Detta ska låsas in i skåp i omklädningsrummen. Använd ett lås till skåpet i omklädningsrummet som du anser säkert. 

 2. Du måste lämna träningsanläggningen senast vid stängning eller på anmodan från Rosell’s Gyms personal.

 3. Att sista inpassering är 30 minuter innan stängning. 

 4. Rosell’s gym ansvarar inte för värdesaker. 

 5. Rosell’s Gyms personal genomför säkerhetskontroll vid stängning. Detta innebär bl.a. låsta skåp bryts upp och töms varje dag. 

 6. Du ska ha ett aktuellt foto av dig själv i medlemssystemet för att kunna identifiera dig, där ansiktet syns tydligt. Undantag kan göras för personer med bevisad skyddad identitet. 

 7. Väktare eller Rosell’s Gyms personal utför medlemskontroller, därför ska medlem alltid ha sitt medlemskort och id kort med sig i lokalen. 

 8. Endast betalande medlemmar får vistas i lokalen.

 9. Du får inte släppa in någon annan än dig själv på träningsanläggningen. 

 10. Barn och ungdomar under 15 år får inte vistas på träningsanläggningen utan sällskap och under uppsikt av medlem som är 20 år eller äldre.

 11. Vid problem eller akuta situationer (ej sjukdom) ring till Rosell’s gyms jourtelefon

 12. Allt som är förbjudet enligt svensk lag är förbjudet på Rosell’s Gym. Stölder, hot, trakasserier och all annan olaglig verksamhet på Rosell’s Gyms anläggning, kommer att anmälas. 

 13. Absolut förbjudet att blockera nödutgångarna.

 14. Följ alltid anvisningarna från Rosell’s Gyms personal.

 15. Vid sjukdoms- eller skadeanfall ring alltid SOS 112.

 16. Om brandlarmet går (ihållande hög ljudsignal) utrym då lokalen. Uppsamlingsplats till brandkåren anländer är utanför entrédörren.

Trivsel och ordning

Rosell’s Gyms regler för din och andra medlemmars trivsel och för ordning

 1. På Rosell’s Gym alla människor i olika åldrar. Vi värnar om alla människors lika värde. Rosell’s Gym kräver arr medlemmar visar varandra hänsyn och respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Man får inte agera eller uppträda på sätt som kan upplevas, som kränkande eller nedsättande av andra i våra lokaler. 

 2. Använd alltid lämpliga och rena träningskläder och inneskor när du tränar hos oss. 

 3. Låt alltid andra medlemmar som tränar använda träningsutrustningen när du själv vilar. Visa hänsyn och samsas om utrustningen. 

 4. Visa hänsyn till medlemmar, personal och vår träningsutrustning. Släpp eller släng aldrig vikter i golvet och bete dig aktsamt. 

 5. Torka av träningsutrustningen efter användning med papper och vatten från sprayflaskorna du finner runt om på träningsanläggningen. För att spara på miljön kan du ta med en egen handduk. 

 6. Lägg tillbaka träningsredskap och utrustning efter användning på avsedd plats. 

bottom of page