Frågor & svar

In- & utpassering

Hur fungerar in och utpassering hos er?


Inpassering under obemannade tider sker med personlig tagg och kod. Placera taggen mot nyckeldosan, vänta tills du får grönt ljus. Ytterdörren kan nu öppnas. Vid den blå dörren upprepar du samma procedur, dvs placera taggen mot nyckeldosan avvakta grönt ljus. Vid passering av receptionsdisken knappar du in din kod i inpasseringsdosan. Vid utpassering måste alla dörrar vara stängda efter dig.
Jag har tappat bort min tagg, hur får jag en ny?


Om du tappat bort din tagg anmäler du detta i receptionen så fort som möjligt så att vi kan spärra din tagg. Vi gör en ny tagg till dig, detta mot en kostnad på 100 kr. Till den nya taggen får du även en ny kod.

Medlemskap

Vad kostar inskrivningsavgiften?


Inskrivningsavgiften är en engångskostnad på 300 kr.
Kan jag överlåta mitt medlemskap på någon annan?


Nej, medlemskap är personligt.
Kan jag frysa mitt kort?


Du kan frysa ditt årskort i en månad.

Betalning

Vad händer om det inte kan dras pengar från mitt konto?


Det görs först 3 försök att dra betalningen innan månadsskiftet. Har betalningen inte gått igenom på något av försöken låser vi kortet. Den förfallna avgiften ska då betalas kontant på gymmet. När betalning gjorts kopplar vi på kortet igen.
När görs autogirodragningen?


Den 27:e varje månad.
Jag behöver intyg på genomförda betalningar till min arbetsgivare för friskvårdsbidrag, kan ni hjälpa mig med detta?


Vid autogirering kan vi ge ett intyg efter samtliga betalningar för perioden gjorts. Vid kort köpta kontant kan vi skriva ett kvitto på våra bemmanade öppettider.
När övergår mitt studentpris till ordinarie pris?


För dig som är under 18 år gäller studentpriset till din artonårsdag. Är du artonår krävs uppvisande av ett studentkort.Studentpriset räcker till giltighetstiden på ditt studentkort, som du visade upp i receptionen, går ut. Är du fortfarande student kan du visa upp ett nytt kort så justeras priset till aktuellt studentpris. Priset regleras ej för tid som redan förfallit.

Allmänt

Vad har ni för öppettider?


Öppettider: Må-To 06.00-21.00 Fr 06.00-20.00 Lö-Sö 08.00-18.00 Bemannade öppettider: Må-To 09.00-21.00 Fr 09.00-20.00 Lö-Sö 12.00-18.00
Vad har ni för åldersgräns för att träna?


För att träna på obemannade öppettider måste kunden vara 18 år. Detta av säkerhetsskäl. I sällskap av målsman kan minderårig få tillgång att träna på obemmanade öppettider. För att träna på bemannade öppettider är åldersgränsen 15 år. I målsmans sällskap får även yngre barn träna på bemannade öppettider.
Måste jag kontakta er om jag ändrar adress eller kontonummer?


Har du autogiro måste du kontakta oss direkt vid ändring då ditt kort annars låses. Om ni ändrar telefonnummer bör ni informera oss om ni fortsatt vill ha information via sms.