UTBILDNING:

Tränarlinjen/idrottslärare, Bosön

FaR-ledare, Bosön, Stockholm

Idrottslärare, GIH

B&F-kostcoach, Nutritionsgruppen

Personlig tränare & styrketräningsinstruktör

Hälsoprofilsbedömning steg 1-3

Idrottskonsulent

Magister filosofi och sociologi

KIAN SIGGE

Kian har mycket djupgående kunskap om såväl träning som kosthållning, dessutom med egen erfarenhet av elitidrott. Med sin filosofi att vi alla har för oss viktiga förutsättningar och mål kan Kian engageras som PT för individer med särskilda behov. Kian arbetar med särskild inriktning mot individer och grupper som av olika skäl har särskilda behov som:

Neuropsykiatriska variationer som ADD, ADHD eller högfungerande autism, de med tidigare eller latent ätstörning, hbtq-individer, med huvudinriktning könsöverskridande. 

 

 

Kian föreläser om träning och hälsa för människor som kan finna särskilda svårigheter med aktiviteterna eller miljö och bemötande (NPF, HBTQ). HBTQ-mera allmänt eller ur specifika aspekter. Träning kost och livsstil - allmänt eller inom något särskilt ämne.

Kian kan bokas för föreläsningar och workshops på skilda teman.