Fysisk Aktivitet på Recept

VI ÄR EN FaR-CERTIFIERAD ANLÄGGNING

Visste du att din läkare eller annan förskrivare kan skriva ut fysisk aktivitet på recept? En FaR-certifierad anläggning uppfyller kraven gällande utbildad personal och ingår i FaR-ledarnätverket Farledare.se 

Vi är stolta att vara en av de första kvalitetssäkrade anläggningarna med möjlighet att ta emot dig. 

Fysisk Aktivitet på Recept

Landstinget har finansierat ett folkhälsoprojekt där tanken är att kompetenta idrotts- och friskvårdsaktörer skall tillhandahålla ett utbud av aktiviteter dit sjukvården hänvisar patienter som ordinerats fysisk aktivitet. Ett led i detta arbete är att kvalitetssäkra aktivitetsarrangörerna. 

Detta krävs för att köpa FaR-kortet

  • Ett recept som max är 12 månader.

  • Uppvisande av legitimation.

  • Under perioden som receptet gäller kan man köpa flera kort. Dock måste föregående kort förbrukats.

  • Kortet gäller 1 år från inköpsdatumet.

  • FaR-kortet kan ej överlåtas på någon annan. 

FaR-kortet

Har din förskrivare ordinerat Fysisk aktivitet på recept kan du köpa FaR-träningskortet.

Detta kort ger dig 10 träningstillfällen. Inom 2 veckor från kortets inköpsdatum får du en genomgång/instruktion och ett träningsprogram. Kostnaden är 329 kr.

Gemenskapen sitter i väggarna

Vi är ett gym för alla som vill träna och gillar familjär stämning. Vi känner varandra vid namn och värdesätter kamratskapen samt jämnlikheten som råder mellan medlemmarna. Här tränar alla på samma villkor. Läs mer om oss här.